visie

visie

De komende decennia zal er een transitie plaatsvinden naar een duurzame gebouwde omgeving. Gebouwen en gebieden worden duurzaam ontwikkeld. Ketens (water, energie, afval, materialen) worden gesloten, duurzame gebouwen worden energieleverend. De energievoorziening gaat op zijn kop: van centrale fossiele bronnen naar decentrale verspreide en fluctuerende duurzame bronnen. Gelukkig is er geen energie-probleem. Er is duurzame energie in overvloed van zon, wind en biomassa. Technisch kan deze duurzame energie goed geoogst worden. Ook zijn duurzame oplossingen vaak al goedkoper over de levensduur.

 

Cruciaal voor het realiseren van duurzame oplossingen is een integrale aanpak. Het verbinden van techniek, wijze van organiseren en de financiering zijn daarbij doorslaggevend voor het succes.

Reacties zijn gesloten.