over E4S

over E4S Consult

E4S Consult is opgericht door Frank Zegers.

Frank heeft ruim 30 jaar ervaring met de realisatie van duurzame projecten. In de jaren ‘90 deed hij onderzoek naar en werkte aan de marktontwikkeling van zonnewarmte-systemen. Met collega’s bij Ecofys stond hij aan de wieg van de eerste grootschalige zonnewarmteprojecten in de nieuwbouw en bestaande bouw. Deze projecten waren destijds al succesvol door de integrale benadering van techniek, kwaliteitsborging, communicatie, organisatie en financiering. Na een periode als groepsleider zonnewarmte was hij manager van een groep die zich richtte op klimaat-beleid bij overheden, energie- en milieubeleid bij woning-corporaties en de introductie van energieprestatiecertificering in Nederland. Tot 2010 heeft hij als manager van de groep Sustainable Buildings in brede zin gewerkt aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Eind 2010 heeft hij E4S Consult opgericht.

Frank is lid van de adviesgroepen BREEAM Nieuwbouw en Duurzame Gebiedsontwikkeling van de Dutch Green Building Council.

Frank is gecertificeerd assessor en expert voor:

• Breeam NL

• Breeam International en

Bespoke

• Breeam in Use    International

en getraind door de USGBC in: LEED for New Construction

internationale ervaring

Frank was internationaal projectleider voor verschillende Europese projecten en expert in het Med-Enec project waarin 9 landen aan de zuid- en oostkant van de Middellandse zee (van Turkije, Syrië tot aan Marokko) samenwerken aan energiebesparing en duurzame energie. Verder heeft Frank gewerkt in China en Koeweit.

Reacties zijn gesloten.