Uitvoering onderzoek verduurzaming erfgoed complexen. E4S Consult heeft voor BOEi  onderzoeken uitgevoerd naar de verduurzaming van 6 erfgoed-complexen (DUMO studies) uitgevoerd. Het betreft de herbestemming van de Generaal de Bonskazerne, ... meer / more »

Ontwikkeling zonnepark 1,3 MW voor gemeente Montferland. E4S Consult heeft samen met AGEM opdracht gekregen voor de ontwikkeling van 1,3 MW zonnepark in de gemeente Montferland. Het gaat om de aanbesteding aan  een marktpartij en de begeleiding van de ... meer / more »

Ontwikkeling 6,6 MW zon PV potentieel in NL retail portfolio CBRE global. E4S Consult heeft gezamenlijk met Greenspread opdracht gekregen voor de ontwikkeling van 6,6, MW aan zonPV in de retail portfolio's van CBRE Global Investors. Het gaat om de ... meer / more »

Begeleiding 890 kWp zon PV voor Kadans Science Partner. E4S Consult heeft Kadans Science Partner begeleidt bij de aanvraag van uitstel van SDE beschikkingen voor 4 complexen in de vastgoedportfolio, business case berekeningen en de offerteaanvraag voor ... meer / more »

Uitvoering van 20 energiescans voor portfolio van monumentaal industrieel erfgoed. E4S Consult heeft 20 energiecans uitgevoerd waarin de potentie om de energieprestatie van de industrieel erfgoed-complexen te verbeteren is onderzocht. Het betrof 20 ... meer / more »

Wageningen Werkt Duurzaam. E4S Consult levert de directeur en energiecoach voor stichting Wageningen Werkt Duurzaam, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven (WOC) en gemeente met als doel om ondernemers te ondersteunen bij verduurzaming en ... meer / more »

Verlaging energielasten dorpshuizen. Energielasten zijn voor dorpshuizen een aanzienlijke kostenpost. E4S Consult heeft voor  6 dorpshuizen in de gemeente Reimerswaal  energiescans uitgevoerd om inzicht te geven in het energieverbruik en in de ... meer / more »

Energie- en installatieadvies Rijksmonument 't Neije Raethuys 's Heerenberg. E4S Consult heeft in opdracht van de gemeente Montferland in samenwerking met Tak Architecten verschillende energieconcepten opgesteld en doorgerekend voor het VO stadium van de ... meer / more »

Begeleiding Hazemeijer Hengelo bij grootschalige realisatie zonne-energie op industrieel erfgoed. E4S Consult begeleidt Hazemeijer Hengelo B.V.  met de realisatie van een grootschalig zonne-energiesysteem van 300 kWp dat geplaatst wordt op 3 daken van ... meer / more »

Begeleiding BOEi bij ontwerp en realisatie van klimaatneutraal en netto energie-leverend rijksmonument. E4S Consult heeft voor BOEi een plan opgesteld om de ENKA Westhal klimaatneutraal en netto energieleverend te maken met warmtelevering uit biomassa en ... meer / more »

E4S Consult heeft voor klanten de SDE+ subsdieaanvraag begeleidt voor 1 MW aan zon-PV. E4S Consult heeft succesvol SDE+ subsidie aangevraagd en voor 1,5 miljoen euro toegekend gekregen in 2015. De nieuwe SDE+ ronde van 2016 die open gaat op 22 maart 2016 ... meer / more »

BREEAM very good oplevercertificaat voor herontwikkeling nieuwAmsterdam. E4S Consult heeft de opleverassessment voor de duurzame herontwikkeling van het kantoren-complex nieuwAmsterdam  bvo van 35.000 m2) uitgevoerd. BREEAM assessor Frank Zegers heeft ... meer / more »

BREEAM very good oplevercertificaat datacenter Global Switch Amsterdam E4S Consult heeft de BREEAM certificering voor de oplevering  van de uitbreiding van het Global Switch datacenter in Amsterdam met een totaal oppervlak van 2.400 m2 uitgevoerd. ... meer / more »

Werkgroep zonnedaken en -parken. Op initiatief van de Provincie Gelderland is een groep initiatiefnemers van lokale duurzame energiebedrijven samengebracht in een Community of Practice (CoP) om kennis te delen, samen nieuwe oplossingen te creëren en het ... meer / more »

78 kW PV systeem melkveehouderij Harfsen: advies, aanbesteding en subsidieaanvraag. In juni 2013 is een zonnestroomsysteem van in totaal 78 kWp  geïnstalleerd op het dak van een melkveehouderij in Harfsen. SDE aanvraag, advies en ... meer / more »

Impact van energieakoord op monumentaal vastgoed. E4S Consult ondersteunt de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), de brancheorganisatie waarin meer dan 40 monumenten-organisaties de krachten bundelen, bij het in kaart brengen van de impact ... meer / more »

BREEAM in Use International audit IT Tower Brussel E4S Consult heeft voor BNP Parisbas de BREEAM assessor geleverd voor BREEAM in USE International certificering van het IT Tower gebouw in Brussel met een totaal vloeroppervlak van ruim 25.000 ... meer / more »

Onderbouwing resultaten klimaatbeleid. De gemeente Wageningen heeft een ambitieus klimaatbeleid. In het voorjaar van 2012 is de ‘Routekaart Wageningen Klimaatneutraal in 2030’ vastgesteld. De gemeente heeft E4S Consult gevraagd een ... meer / more »

BREEAM assessment datacenter Global Switch Amsterdam. E4S Consult heeft de BREEAM certficering uitgevoerd van de uitbreiding van het Global Switch datacenter in Amsterdam met een totaal oppervlak van 2400 m2. Global Switch heeft gekozen voor een ... meer / more »

MARIN realiseert grootste zonne-energiesysteem van Wageningen. De zonnepanelen zijn geïnstalleerd op het dak van de binnenvaarttank van MARIN. Het zonnestroomsysteem van in totaal 320 kWp gaat naar schatting 280.000 kWh per jaar opbrengen. ... meer / more »

Uitvraag PV lease stadhuis Tiel. In opdracht van de Gemeente Tiel heeft E4S consult de uitvraag begeleid voor de realisatie van een PV systeem van 25 kWp op het dak van het stadhuis te Tiel. Het betreft een locatie met een grootverbruikaansluiting en ... meer / more »

Advies zonne-energie schoolbestuur CPOB. In opdracht van de Gemeente Tiel heeft E4S consult de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (CPOB) geadviseerd over de toepassing van zonne-energie op 5 van de schoolgebouwen van CPOB ... meer / more »

Aanbesteding PV stadhuis Kapelle. In opdracht van de Gemeente Kapelle heeft E4S consult de aanbestedingsdocumenten opgesteld en de aanbestedings-procedure begeleid voor de turn-key realisatie van een 15 kWp fotovoltaïsch zonne-energiesysteem ... meer / more »

SDE+ 2013 aanvragen voor 395 kWp. In opdracht van een onderzoeksinstituut, een gemeente en een zorginstelling heeft E4S consult als intermediar SDE+ subsidie (Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie 2013) aangevraagd voor in totaal 325 kWp aan ... meer / more »

Onderzoek thermische zonne-energie. In opdracht van Stichting Zonne-energie Wageningen heeft E4S Consult een inventarisatie van thermische zonne-energietechnieken opgesteld en uitgewerkt in een serie factsheets. Met eigenaren van grote ... meer / more »

Zonnestroom agrariërs Binnenveld. In opdracht van de Agarische Natuurvereniging Het Binnenveld heeft E4S Consult een zonnestroomactie georganiseerd. E4S consult heeft 2 informatieavonden over zonne-energie verzorgd voor agrariërs. De ... meer / more »

Marktconsultatie leaseaanbieders PV. In opdracht van de Gemeente Tiel heeft E4S consult een markconsultatie uitgevoerd naar marktpartijen die de financiering, realisatie en exploitatie van zon-PV systemen kunnen verzorgen voor 7 gebouwen in de gemeente ... meer / more »

Aanbesteding PV stadskantoor Goes. In opdracht van de Gemeente Goes heeft E4S consult de aanbestedingsdocumenten opgesteld en de aanbestedings-procedure begeleid voor de turn-key realisatie van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem voor het ... meer / more »

Salderingsoverzicht zonnestroom. In opdracht van Stichting Zonne-energie Wageningen heeft E4S Consult met medewerkers van de stichting een overzicht opgesteld van het beleid m.b.t. het salderen van zonnestroom van 25 Nederlandse ... meer / more »

BREEAM energiemaatlat voor duurzaam koelpakhuis. In opdracht van de Dutch Green Building Council heeft E4S consult een beoordelinsgmaatlat opgesteld voor het procesgebonden energieverbruik van een koelpakhuis en distributiecentrum voor tropisch fruit. ... meer / more »

Duurzame renovatie winkelcentrum Gouda. Frank Zegers van E4S Consult is BREEAM assessor voor de duurzame renovatie van het winkelcentrum aan de Kleiweg te Gouda. Het BREEAM 3 sterren ofwel 'Very Good' certificaat voor het ontwerp heeft E4S Consult voor ... meer / more »

PV Actie Zonnig Wageningen. In opdracht van de Stichting Zonne-energie Wageningen heeft E4S Consult het offertetrajact begeleidt waarin een turn-key PV leverancier en PV systemen geselecteerd zijn voor de Actie Zonnig Wageningen. De Actie Zonnig ... meer / more »

Ontwikkeling BREEAM beoordelingsrichtlijn voor duurzame datacenters. In opdracht van de Dutch Green Building Council heeft Frank Zegers het projectmanagement verzorgd voor de ontwikkeling van een Nederlandse versie van de BREEAM beoordelingsrichtlijn ... meer / more »

Energiemonitoring en management COFRA HOLDING. In samenwerking met een inter-nationaal team van COFRA HOLDING heeft E4S Consult de specificaties opgesteld voor een internationaal toe te passen energiemonitoringsysteem voor kantoren van COFRA. Op basis ... meer / more »

Zonnestroom agrariërs Overbetuwe. In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft E4S Consult informatieavonden over zonne-energie verzorgd voor agrariërs. Voor een groep van 30 geïnteresseerde agrariërs is vervolgens een collectieve ... meer / more »

Duurzame renovatie revalidatiecentrum Revant. In opdracht van revalidatiecentrum Revant is in samenwerking met een projectteam met daarin een aannemer (Winters), een W-installateur (Kropman), een E-installateur (Unica) en facility management van Revant ... meer / more »

BREEAM assessment ING gebouw Nieuw Amsterdam. E4S Consult is ingehuurd als BREEAM assessor voor certificering van het ING renovatieproject Nieuw Amsterdam. Het betreft een herontwikkeling van een complex van 40.000 m2 met kantoren, een hotel, horeca en ... meer / more »